Nếp đăng

NẾP ĐẮNG đặc sản Quảng Nam

21119393

Liên hệ
  • Đánh giá:
  • Thông tin liên hệ

    NẾP ĐẮNG LỘC ĐẠI - HTX Dịch vụ Nông nghiệp và kinh doanh tổng hợp xã Quế Hiệp
    Điện thoại: 0968 149 319
    Email: nepdanglocdai@gmail.com
    Điạ chỉ: Thôn Nghi Trung, Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

Nếp đắng kiêu kì, kén chọn. Chỉ hạp ruộng thôn Lộc Đại. Trồng ở ruộng thôn khác cũng ra đòng trổ bông nhưng tuyệt nhiên chẳng mùi chẳng vị. Cán bộ xã lẫn bà con không giải thích được, bởi cùng là đất ruộng, cùng nguồn nước như nhau, chẳng hiểu sao chỉ nảy mầm trên đất Lộc Đại mới ra nếp hảo hạng.
“Có người nói ruộng thôn tôi đất phèn nhiều hơn, nhưng mà cái xứ ruộng dưới chân núi này chỗ nào chẳng phèn chua như nhau. Thôn này thôn kia cách nhau có bờ mương, con đường mà ra hạt nếp một trời một vực. Thôi mình không giải được, thì cứ cho đó là lộc trời đi, cho vùng nào vùng ấy hưởng vậy”
Biết giống nếp ưa “một mình một cõi”, bà con dặn nhau ruộng nơi này chỉ trồng độc nếp đắng, nếu không thì trồng gạo chứ không đưa giống nếp khác về sợ lai giống, thoái giống.